1/6

+ Συνεργάτες  Αρχιτέκτονες  α.ε.

ΤΟΜΠΑΖΗ 24, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΘΗΝΑ 152 32 ΕΛΛΑΔΑ,   ΤΗΛ. (+301) 68 45 313 - 68 45 335 - FAX (+301) 6853 930,   EMAIL: info@kkyriakides.com