top of page

K. K υ ρ ι α κ ί δ η ς   +  σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς   α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν ε ς    //   ​kkyriakides.gr

Μουσείο Μπενάκι, Αθήνα, κτίριο Πειραιώς

29 Μαϊου 2012 - 29 Ιουλίου 2012

ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του Νίκο Καλογερά, για την ιδέα και την υλοποίηση  της Μονογραφικής Έκθεσης.
Η πραγματοποίηση των μεγάλων Μονογραφικών Εκθέσεων από το Ε.Ι.Α. συμβάλλει ουσιαστικά στην ιστορική τεκμηρίωση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και λειτουργεί διδακτικά στο ευρύ κοινό διαμορφώνοντας πεδίο συζήτησης και προβληματισμού για την «καλή και ποιοτική» αρχιτεκτονική.
Ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε και στο Μουσείο Μπενάκη για την φιλόξενη υποδοχή της Έκθεσης στο κτίριο της οδού Πειραιώς.
Την απόφαση να «εκτεθούμε δημοσίως» οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στην επιμονή του αντιπροέδρου του Ε.Ι.Α. Ορέστη Δουμάνη και του συναδέλφου Αλέξανδρου Τομπάζη που πιεστικά επιχειρηματολόγησαν για την αναγκαιότητα να δημοσιοποιήσουμε το έργο μας και πέρα από το στενό κύκλο του Αρχιτεκτονικού κόσμου.
Η ένταξη της παρουσίασης της δουλειάς μας στο πρόγραμμα των Μονογραφικών Εκθέσεων μας έβαλε στην διαδικασία να ξανακοιτάξουμε τα έργα μας και να οργανώσουμε την παρουσίασή τους με συστηματικό τρόπο. Ευχαριστούμε τον Σταύρο Γυφτόπουλο που μαζί με ομάδα συναδέλφων από το Γραφείο ενορχήστρωσε αυτή την καταβύθιση στο παρελθόν και συστηματοποίησε τη συλλογή υλικού έχοντας την τελική του επιμέλεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Άννα Σκιαδά για τον δημιουργικό τρόπο με τον οποίο επιμελήθηκαν μαζί με τον Σταύρο Γυφτόπουλο, την Έκθεση και τη Μονογραφία.

click για μεγέθυνση

ΤΟΜΠΑΖΗ 24, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΘΗΝΑ 152 32 ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. (+301) 6845313 - 6845335 - FAX (+301) 6853930, EMAIL: info@kkyriakides.com

bottom of page